Послуги

Перелік послуг РГДА:
- супровід документів, направлених до центральних органів виконавчої влади з пропозиціями стосовно функціонування адміністративно-територіальних одиниць;
- сприяння, участь та розробка проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку;
- сприяння, участь та розробка проектів бюджетів всіх рівнів;
- сприяння, участь та розробка бізнес-планів інвестиційних проектів;
- сприяння, участь та розробка галузевої технічної документації для проектів, які фінансуються з бюджетів всіх рівнів;
- організація всебічної співпраці між адміністративно-територіальними одиницями в торгівельно-економічному, науково-технічному, гуманітарно-культурному, соціальному та інших напрямах; - розробка і впровадження програм міжтериторіального та міжнародного співробітництва;
- виконання громадської експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів; участь у здійсненні державної регуляторної політики;
- підготовка власних пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів та інших документів спрямованих на реформування системи управління, грошово-кредитних відносин, інститутів громадського суспільства, адміністративно-територіальних одиниць, підвищення державних норм та стандартів;
- надання консультаційної, організаційно-методологічної, правової та іншої допомоги членам організації, органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади на місцях, центральним органам виконавчої влади та представницьким органам національного рівня;
- сприяння співпраці та організація взаємодії з науково-дослідними, аналітичними та іншими організаціями й фондами, в тому числі міжнародними, та іноземними органами державної влади, місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, їх об’єднаннями, іншими юридичними та фізичними особами;
- підтримка підприємництва, допомога в налагоджені нових контактів, пошуку нових ринків сировини та збуту продукції, ефективному використанні місцевих ресурсів, застосуванні нових методів співпраці, взаємодопомоги, взаємного обміну благами, підвищення рівня соціальної відповідальності;
- сприяння органам державної влади, місцевого самоврядування у розгляді та досудовому вирішенні питань й розв’язанні проблем у відносинах з громадянами, підприємцями, організаціями та підприємствами всіх форм власності;
- сприяння, організація та ведення рекламної, видавничої та іншої інформаційної діяльності. Перелік послуг не є вичерпним.

Додаткові послуги членам РГДА:
- організація, проведення та участь у конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, круглих столах, презентаціях, конкурсах, форумах, зборах, зустрічах, засіданнях, диспутах, тренінгах та інших консультативних, дорадчих, представницьких, інформаційних й навчальних заходах;
- виконання аналітичної, експертної, дослідницької, організаційної, координаційної та іншої управлінської роботи;
- організація зустрічей голів місцевих державних адміністрацій, інших керівників, посадових осіб і фахівців для обміну досвідом, поглибленої взаємодії, обговорення проблем і визначення шляхів їх вирішення, розробки спільних підходів, рекомендацій тощо з усіх питань суспільного життя та життєзабезпечення адміністративно-територіальних одиниць, зокрема в торгівельно-економічному, науково-технічному, гуманітарно-культурному, соціальному та інших напрямах;
- підготовка пропозицій й проведення роботи з підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, підвищення їх кваліфікації;
- організація, проведення та участь у виставках, концертах та інших культурно-мистецьких заходах;
- сприяння здійсненню благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб адміністративно-територіальних одиниць та членів організації;
- захист прав, свобод та інтересів членів організації;
- інформаційно-технічна підтримка;
- бронювання квитків;
- бронювання готелів;
- транспортні послуги;
- сприяння задоволенню наукових, творчих, вікових, оздоровчих, культурних, духовних та інших спільних інтересів.

Розробка та підтримка IJI IT GROUP. © з 2011

Продовжуючи використання цього сайту, ви погоджуєтесь з нашими Умовами використання файлів cookie.