Про РГДА


РАДУ ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
зараєстровано 31 травня 2013 року відповідно до:

- Загальної декларації ООН про права людини;
- Міжнародного пакту ООН про громадянські і політичні права;
- Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод;
- Конституції України;
- Закону України «Про громадські об`єднання»;
- Указу Президента України «Про Стратегію національної безпеки України»;
- Указу Президента "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території";
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;
- Статуту.


Метою діяльності Ради голів держадміністрацій є:

 • процвітання країни та добробут громадян;
 • турбота про майбутні покоління українців, середовище їх проживання, інтелектуальний, культурний та духовний потенціал;
 • становлення, розвиток та зміцнення функцій й завдань місцевих державних адміністрацій, об`єднання зусиль та повноважень органів влади з правами, свободами та інтересами громадян;
 • гармонійне поєднання державних та громадських інтересів з урахуванням особливостей місцевого та адміністративно-територіального розвитку;
 • узагальнення, вивчення та розповсюдження передового, сучасного досвіду управління територіями, місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування та інших;
 • відродження України, як центру знань, інновацій, прогресивного розвитку;
 • рівне партнерство з іншими країнами світу;
 • захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, економічних, наукових, екологічних, творчих, вікових, оздоровчих, культурних, духовних та інших спільних інтересів населення адміністративно-територіальних одиниць, місцевих та регіональних громад, а також членів організації, що ґрунтуються на спрямованому, всебічному та комплексному розвитку економіки, гуманітарних (соціально-орієнтованих) програм, життєдіяльності, безпеки життя тощо.

 
Основними завданнями Ради голів держадміністрацій є:

 • сприяння виконанню Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади всіх рівнів;
 • сприяння законності і правопорядку, додержанню прав і свобод громадян;
 • сприяння виконанню державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
 • сприяння підготовці та виконанню відповідних програм та бюджетів, питань фінансів та обліку, контрактів, відшкодуванню заподіяної шкоди;
 • сприяння в розвитку промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв`язку;
 • сприяння в розвитку науки, освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури і спорту;
 • допомога у вирішенні питань сім`ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
 • розроблення програм та методик, надання консультацій з питань ефективного використання та охорони землі, лісів, природних ресурсів, надр, води, охорони довкілля, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
 • сприяння охороні пам`яток історії та культури, збереженню житлового фонду;
 • сприяння контролю над виробниками продукції в додержанні стандартів, технічних умов та інших вимог, пов`язаних з її якістю та сертифікацією;
 • сприяння контролю в додержанні санітарних і ветеринарних правил, збиранню, утилізації і захороненню промислових, побутових та інших відходів, додержанню правил благоустрою;
 • сприяння контролю в додержанні правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;
 • сприяння контролю в додержанні правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
 • сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
 • сприяння контролю над виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;
 • сприяння контролю за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);
 • сприяння в оборонній роботі та мобілізаційній підготовці;
 • сприяння взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;
 • сприяння соціальному захисту, зайнятості населення, наявності праці та гідного рівня заробітної плати;
 • сприяння органам державної влади, місцевого самоврядування у розгляді та досудовому вирішенні питань й розв`язанні проблем у відносинах з громадянами, підприємцями, організаціями та підприємствами всіх форм власності;
 • сприяння збереженню та ефективному управлінню майном, розвитку підприємництва та здійсненню державної регуляторної політики;
 • збільшення кількості інвестиційних та інноваційних програм, зміцнення національної промисловості та підприємництва; сприяння їх модернізації та розвитку на принципах сумлінності, соціальної відповідальності, співпраці та кооперації, суспільних відносин, ділової етики;
 • підтримка підприємництва, допомога в налагоджені нових контактів, пошуку нових ринків сировини та збуту продукції, ефективному використанні місцевих ресурсів, застосуванні нових методів співпраці, взаємодопомоги, взаємного обміну благами, підвищення рівня соціальної відповідальності;
 • зміцнення соціальної ролі і позитивної репутації вітчизняного бізнесу та громад; розвиток та підтримка ділової активності, високого соціального і правового статусу громадян;
 • налагодження взаємодії та співпраці з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями, їх об`єднаннями та асоціаціями з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць;
 • сприяння реалізації інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами,  повноважень місцевих державних адміністрацій.

Рада голів держадміністрацій вирішує інші завдання в межах свого Статуту та чинного законодавства.

Членство (участь) в Раді голів держадміністрацій є індивідуальним та добровільним.
Членами (учасниками) Ради голів держадміністрацій можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років, та які займають (займали) посади голів місцевих державних адміністрацій (виконавчих комітетів, інших виконавчих та контролюючих органів адміністративно-територіальних одиниць) або їх заступників, а також прирівняні до них особи та службовців вищих рівнів, які визнають Статут Ради голів держадміністрацій, виявили згоду виконувати його вимоги, прагнуть досягнення мети Ради голів держадміністрацій.

Асоційованими членами Ради голів держадміністрацій можуть бути фізичні особи, підприємці, установи, організації та підприємства всіх форм власності – партнери Ради голів держадміністрацій, які визнають положення цього Статут, мету та основні напрями діяльності організації, а також зробили значний внесок у розвиток Ради голів держадміністрацій.

Розробка та підтримка IJI IT GROUP. © з 2011

Продовжуючи використання цього сайту, ви погоджуєтесь з нашими Умовами використання файлів cookie.