RSS
ГоловнаРГДАДіяльністьРегіониЗаконодавствоРесурсиПублікаціїБлогПолітінформКонтакти
ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯ» Протокольне рішення від 11 червня 2013 року за результатами засідання Комітету з економічних реформ щодо стану виконання пріоритетних завдань модернізації соціальної сфери та соціальних ініціатив Президента України

У засіданні взяли участь:

Голова Комітету з економічних реформ: Президент України В.Ф.Янукович;

члени Комітету з економічних реформ: М.Я.Азаров, С.Г.Арбузов, К.І.Грищенко, Ю.А.Бойко, О.Л.Лукаш, Р.В.Богатирьова, Д.В.Табачник, Н.Ю.Королевська, Ю.В.Колобов, О.В.Клименко, О.В.Лавринович, С.В.Льовочкін, І.М.Акімова, А.П.Клюєв та інші;

запрошені: представники Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади, представники наукових установ, міжнародних та експертних організацій тощо.

Слухали:

1. Виступ Президента України В.Ф.Януковича щодо оцінки стану виконання пріоритетних завдань модернізації соціальної сфери, соціальних ініціатив Глави держави та Національного плану дій на 2013 рік у рамках соціальних напрямів реформ.

2. Доповіді про стан реалізації соціальних ініціатив та соціальних напрямів реформ, визначених Національним планом дій на 2013 рік (Віце-прем’єр-міністра України К.І.Грищенка, Міністра соціальної політики України Н.Ю.Королевської, Міністра охорони здоров’я України Р.В.Богатирьової, Міністра освіти і науки України Д.В.Табачника, голови Волинської обласної державної адміністрації Б.П.Клімчука, голови Полтавської обласної державної адміністрації О.В.Удовіченка, голови Одеської обласної державної адміністрації Е.Л.Матвійчука).

3. Виступ Прем`єр-міністра України М.Я.Азарова щодо діяльності Кабінету Міністрів України з виконання заходів щодо модернізації соціальної сфери, реалізації соціальних ініціатив Президента України та Національного плану дій на 2013 рік у рамках соціальних напрямів реформ.

Вирішили:

1. Прем`єр-міністру України:

1.1. Забезпечити:

- за результатами першого півріччя 2013 року підготовку та внесення не пізніше 15 серпня 2013 року в установленому порядку до Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2013 рік, передбачивши видатки на:

реалізацію соціальних ініціатив Президента, проголошених у 2013 році;

придбання не менш ніж 1000 спеціалізованих автомобілів для центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

збільшення обсягу фінансування другого етапу Національного проекту «Вчасна допомога» згідно затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 №899-р попереднього техніко-економічного обґрунтування;

модернізацію системи надання первинної медичної допомоги, у тому числі придбання медичного та іншого автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що мають статус юридичних осіб;

- пріоритетне фінансування впровадження Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства і дитинства» для завершення до 2015 року формування мережі перинатальних центрів ІІІ рівня у всіх регіонах;

- внесення не пізніше 10 липня 2013 року на розгляд Верховної Ради України проекту закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров`я, передбачивши у ньому зокрема врегулювання питань запровадження нової фінансової моделі;

- прискорення підготовки нової моделі бюджетного фінансування (на основі клініко-пов’язаних груп) та її апробації на базі окремих багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування пілотних регіонів;

- постійний моніторинг виконання центральними і місцевими органами влади завдань Глави держави, визначених у соціальних ініціативах «Діти – майбутнє України».

1.2. До 1 серпня 2013 року:

- внести пропозиції щодо запровадження нових концептуальних засад надання державної підтримки інвалідів та їх соціалізації;

- забезпечити прийняття усіх нормативно-правових актів, необхідних для імплементації Закону України «Про зайнятість населення» (нова редакція).

1.3. Вжити до 1 жовтня 2013 року необхідних заходів для забезпечення повноцінного функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту, наповнення її даними та підтримання їх в актуалізованому стані, а також інтеграції у неї окремо нині функціонуючих баз даних з питань соціального захисту населення.

1.4. Визначитись щодо строків та процедури продовження виплати громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, та в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов`язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР.

1.5. Забезпечити до 1 липня 2013 року завершення у всіх регіонах реєстрації центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги як юридичних осіб з урахуванням досвіду пілотних регіонів.

1.6. Забезпечити прискорення розгляду проектів соціально-економічного розвитку, які передбачається реалізувати за рахунок запозичень, що залучаються під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів.

1.7. До 1 вересня 2013 року:

- опрацювати питання організації підключення до високошвидкісної мережі Інтернет 10 тисяч загальноосвітніх навчальних закладів з використанням технічних можливостей і обладнання, встановленого для забезпечення проведення чергових виборів до Верховної Ради України у 2012 році, та за результатами прийняти відповідні рішення;

- забезпечити спрощення процедури передачі об’єктів з державної до комунальної власності для цільового розміщення у них нових дитячих садків.

2. Кабінету Міністрів України разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями:

2.1. Забезпечити за участю Радника Президента України В.Пустовойтенка протягом другого півріччя 2013 року широку інформаційно-роз`яснювальну роботу щодо можливостей та стимулів для створення нових робочих місць, яку надали Закон України «Про зайнятість» (нова редакція) та Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», як одного з ключових факторів економічного розвитку регіонів.

2.2. Забезпечувати, починаючи з 1 лютого до 25 травня кожного року, із залученням дозвільних, контролюючих і наглядових органів ретельні перевірки усіх закладів оздоровлення і відпочинку на предмет їх безпечності.

3. Першому віце-прем’єр міністру України:

3.1. Забезпечити спільно з Міністром соціальної політики України, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  погашення до 31 грудня 2013 року заборгованості із виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствам, а також підприємствах, які знаходяться у сфері управління центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Віце-прем’єр міністру України, який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва:

4.1. Вирішити разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями питання щодо проведення до 15 жовтня 2013 року ремонту автомобільних доріг та їх підготовки до наступного осінньо-зимового періоду, звернувши першочергову увагу на пріоритетні для забезпечення вчасного доїзду бригад екстреної медичної допомоги шляхи сполучення.

4.2. Проаналізувати до 1 грудня 2013 року ефективність використання коштів державного фонду регіонального розвитку та внести відповідні пропозиції.

5. Віце-прем’єр міністру України, який забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах охорони здоров’я та освіти:

5.1 Внести до 10 липня 2013 року на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо комплексної програми інформаційного супроводу медичної реформи.

5.2 Забезпечити міжвідомчу координацію для прискорення підготовки матеріалів, необхідних для подання до Світового банку заявки на підтримку реформування систем охорони здоров’я в окремих регіонах.

5.3. Опрацювати систему стимулювання зміни місця роботи і проживання медичних працівників з регіонів, де спостерігається перевищення пропозиції на ринку праці, у регіони, що мають дефіцит відповідних фахівців.

6. Міністру соціальної політики України:

6.1. Забезпечити:

- прийняття до 1 вересня 2013 року нормативно-правових актів, необхідних для належної організації роботи фахівців з соціальної роботи, підвищення рівня їх взаємодії з іншими суміжними органами, службами, відомствами;

- проведення у всіх регіонах протягом другого півріччя 2013 року на постійній основі тренінгів, семінарів щодо підготовки, навчання фахівців із соціальної роботи;

- запровадження з 1 вересня 2013 року постійної системи підвищення кваліфікації фахівців з соціальної роботи;

- вирішення питання щодо включення у 2014 році до державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб спеціалістів з соціальної роботи; розроблення разом із Міністерством освіти і науки України і затвердження відповідних навчальних програм.

6.2. Затвердити до 1 серпня 2013 року:

- методичні рекомендації щодо проведення соціального супроводу сімей фахівцями з соціальної роботи, передбачивши алгоритми їх роботи у залежності від різних життєвих обставин, у яких опинилися чи можуть опинитися сім’ї;

- критерії оцінки якості соціального супроводу сімей фахівцями з соціальної роботи, наданих ними послуг;

- Типову посадову інструкцію на фахівця з соціальної роботи.

6.3. Забезпечити не пізніше 1 вересня 2013 року початок здійснення у повному обсязі функцій і повноважень Державною службою зайнятості України та її територіальними органами.

7. Міністру соціальної політики України, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

7.1. Запровадити починаючи з 1 вересня 2013 року постійний моніторинг на загальнодержавному і регіональному рівні якості соціального супроводу сімей фахівцями з соціальної роботи, наданих ними послуг, сформувавши єдиний перелік кількісних та якісних показників роботи фахівців з соціальної роботи.

7.2. Забезпечити постійне висвітлення на сайті Міністерства соціальної політики України та місцевих органів влади результатів роботи фахівців з соціальної роботи.

8. Міністру охорони здоров’я України:

8.1. Організувати щоквартальний моніторинг стану виконання програм «місцевих стимулів», звернувши особливу увага на регіони, які мають значний дефіцит медичних кадрів на первинному рівні надання медичної допомоги.

8.2. Підготувати та узгодити до 1 липня 2013 року з керівником напряму реформ «Електронне врядування» технічне завдання на електронний реєстр пацієнтів та на комплексну систему захисту інформації.

8.3. Вжити заходів для прискорення темпів реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічної хворобою.

9. Міністру освіти і науки України:

9.1. Невідкладно внести Главі держави пропозиції щодо механізму реалізації Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», зокрема проект плану-графіку реалізації такої Програми у 2013-2014 роках.

9.2. Забезпечити прийняття до 1 серпня 2013 року нормативно-правових актів щодо запровадження щорічного функціонування регіональних шкіл для обдарованих дітей з метою налагодження їх роботи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

9.3. Налагодити разом з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щоквартальний моніторинг стану виконання (із зазначенням по кожному регіону планових показників на 2013 та 2014 роки) соціальних ініціатив Президента України, визначених Дорученням від 27.03.2013 №1-1/711, передусім щодо:

охоплення дошкільними навчальними закладами не менше 85 відсотків дітей відповідного віку (запланований показник на кінець 2014 року – 100 тис. додаткових місць у таких закладах);

охоплення різними формами позашкільної освіти не менше 70 відсотків дітей відповідного віку.

10. Міністру освіти і науки України, Міністру молоді та спорту України:

10.1. Забезпечити разом з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій прискорення модернізації дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів (запланований показник на кінець 2014 року – 27,5 тис. майданчиків), передбачивши їх оснащення сучасним спортивним інвентарем та обладнанням, налагодивши відповідний щоквартальний моніторинг у розрізі регіонів.

11. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

11.1. Постійно вживати заходи щодо поліпшення соціального, медичного, пенсійного забезпечення ветеранів війни, особливу увагу приділивши інвалідам війни та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

11.2. Провести у другому півріччі 2013 року за узгодженням із заступником Глави Адміністрації Президента України С.Ларіним ознайомчі поїздки до пілотних регіонів для вивчення ходу реалізації та позитивних здобутків впровадження медичної реформи з метою імплементації найкращого досвіду у непілотних регіонах.

12. Координаційному центру з упровадження економічних реформ:

12.1. Запровадити з 1 липня 2013 року постійний системний моніторинг діяльності регіональних комітетів з економічних реформ, аналіз своєчасності та періодичності проведення їх засідань, відповідності порядку денного таких засідань нагальним завданням Національних планів дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», та щомісячне інформування про результати такого моніторингу Виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ для доповіді Главі держави.

Виконавчий секретар Комітету з економічних реформ І.Акімова

(Офіційне представництво Президента України)

Рада Голів Державних Адміністрацій
Адреса: Україна, 03141, м. Київ, вул. Амосова, 4, оф. 4. Тел.+ 38 (044) 469-14-15.