Засади захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави - Рада голів держадміністрацій RSS
ГоловнаРГДАДіяльністьРегіониЗаконодавствоПублікаціїБлогКонтакти
ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯЗасади захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави

2.1. Метою реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для забезпечення інтересів громадян, суспільства і держави, дальшого поступу України як демократичної держави зі сталою та зростаючою ринковою економікою, держави, що керується європейськими політичними й економічними цінностями, в якій повага і захист прав і законних інтересів усіх територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп є запорукою незалежного, вільного, суверенного і демократичного розвитку єдиної України.
2.2. Нагальними завданнями політики національної безпеки є захист таких життєво важливих національних інтересів України:
утвердження конституційних прав і свобод людини і громадянина, створення умов для вільного розвитку людини, реалізації її творчого потенціалу через різноманіття форм суспільної організації;
захист державного суверенітету України, її територіальної цілісності, недоторканності державного кордону;
створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення підвищення рівня життя і добробуту населення;
гарантування безпечних умов життєдіяльності населення, захисту і відновлення навколишнього природного середовища; збереження і розвиток духовних і культурних цінностей українського суспільства, зміцнення його ідентичності на засадах етнокультурної різноманітності.
(СТРАТЕГІЯ національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється»)

Рада Голів Державних Адміністрацій
Адреса: Україна, 03141, м. Київ, вул. Амосова, 4, оф. 4. Тел.+ 38 (044) 469-14-15.